44
5
0
147
24

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
1
0
4
1
0
0
1
0
4
1
0
4
دفتر شعر علی


تاریخ ایجاد : 1397/7/1 - 2:46:58
من ایرانبم

من آن ایرانیم از نسلِ رُستم

نگشته قامتم پیشِ عدو خم

ستایش می کنم حق را به هر دمَ

نگردد عشقِ میهن در دلم کم

درفشِ کاویان باشد به دستم

به شوقِ این وطن مستِ الستم

خزانِ میهنم صد ها بهار است

به هر جا بنگری چون لاله زار است

جوانِ این وطن کی مُرده باشد

که خاکش پیل تن پرورده باشد

ز تکبیرم جهان در لرزه افتاد

شجاعت از علی ع. بگرفته ام یاد

من آن ایرانیم فرزند آرش

بسوزانم عدو آتشفشان وش

کمانم مایه ی بالندگی هست

مرا سنگر مکانِ زندگی هست

تو ای آلِ سعود مردِ زر و زور

چه شد بر قدرت ایران شدی کور ؟

مکن با شیرِ خفته ای عرب جنگ

جهان گردد به پایانش ترا تنگ

مگر ایران فلستین و یمن باد

ز مرگِ کودکانش تا شوی شاد؟

تو یارِ طالبان گشتی به افغان

ز جورت شد به خون در سفره اش نان

به ایرانی نگر با چشم عبرت

که دارد الطفات از آلِ عترت

به این جا حافظ و سعدی و خیام

چو فردوسی همه گوهر نکو نام

وجب اندر وجب خاکش گئهر خیز

به هر جا بنگری سبز است و زر خیز

الا ای شمنِ نادانِ تازی

مکن تو با دُمِ این شیر بازی

مگو تو خادمِ بیتِ خدایی

که از روز ازل از حق جُدایی

نه اصل ات به نه فکرت بِه نه کارت

جهان حیران ز جهلِ بی شمارت

تو ای اُشتر سو ار معمارِ داعش

که داری با پلید ان خوی سازش

منم بیگا نه با هر شعر ِ سا زش

نترسان تو مرا از نامِ داعش

بترس از شُعله های خشم و کینم

مرا باشد شهادت جزو دینم

من آن ایرانیم فرزند جمشید

که باشد میهنم ایمان و امّید

بِتازان. این تو و میدان و این من

ببین ایران چه دارد بهر دشمن!!!
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف