17
5
2
4
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
5
4
1
4
5
1
4
7
2
4
1
0
0
دفتر شعر از هر دري سخني


تاریخ ایجاد : 1397/6/28 - 6:52:10
از جنس کدامین سنگ

دوعالم نقطه ی خال حسین است
تمام عشق تمثال حسین است
همینم بس اگر روزی بگویند
فلانی هم بدنبال حسین استدوبیتی ۲
ندارد ابر دل یک قطره باران
که همراهی کنم باسوگواران
من از جنس کدامین سنگ بودم
که خشکم در میان چشمه ساراندوبیتی ۳
منم برگی ازاین گلهای باغم
عطش دارم منم از ایل داغم
نمی دانی چه لذت دارد امشب
که اشک شبنمی شد چلچراغم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف