13
5
0
2
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
3
5
4
0
0
5
2
5
7
2
4
7
2
5
دفتر شعر ستاره سوزانِ خاموش


تاریخ ایجاد : 1397/5/10 - 18:11:34
لطفا برو

اهل تعارف نيستم , دست از سرم بردار
از زندگى ام دور شو آسوده ام بگذار

رفتن به معنای تو را از دست دادن نیست
عاصی شدم از اينهمه تکرارِ پُر آزار

شايد دو خطى مثل شاعرها غزل گفتم
وقتى که يادت ميشود بر شانه ام آوار

در اختناق اين هوا حال خوشى دارم
جاى تو را پر کرده ام با چند نخ سيگار

ديگر شبيه سابق از عشقت نمى گويم
امّا امانم را بریده بغض لاکردار

عين خيالم نيست اصلاً رفتنت اما ...
در خاطراتم مي نشينى باز , بالاِجبار

با چشمهایت در کلنجارم ولی حتماً
امروز برميدارم عکست را از اين ديوار

بس بود هرچه بر سرم از سادگى آمد
عاقل شدم , لطفاً برو , دست از سرم بردار

سعیده_محمودے
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف