18
5
0
5
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
2
5
1
0
0
5
3
4
3
2
0
3
1
5
دفتر شعر دلنوشته ها


تاریخ ایجاد : 1397/5/8 - 0:38:41
گذرعشق

در دل،‌بجزاز دوریِ‌تـو رنجِ‌دگرنیست
جزدیدنِ‌رخسـارِچوماه‌ِتو به‌سَرنیست
آرام کُـنَد جــــانِ‌مــــرا لطفِ کلامــــت
چندی‌است‌زِ آوایِ‌قشنگِ‌تو اثرنیست
دنـــیاست فریبـــنده‌یِ بســیــارْ توانا
محکم‌تر ازعشقِ‌تو مراهیچ‌سِپرنیست
بستان‌قشنگی‌است‌جهـــانْ‌در نظرِخَلق
زین‌باغْ‌مــــرا، جزگُلِ‌رویِ توثمر نیست
در جمله‌یِ‌اشعـارْ که‌تقدیمیِ‌حامی‌است
جزنامِ‌قشــنگِ‌تو زِکَس‌هیـچ‌خبرنیست
مهـــتاب‌که در ظلمتِ‌شبْ‌جلــوه نمـاید
زیباترازآن‌چهره‌یِ‌چون‌قرص‌قمرنیست
در وصفِ‌تو هـر نحــوه،‌ غزلواره‌بـگویم
درمحضرِافســـونِ‌کلامتْ‌که‌هـنرنیست
هرجابروم‌کوچه‌یِ‌بن‌بست‌وغریب‌است
جز کویِ‌تو ما را زِدگر جـــای‌گُذر نیست
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف