57
5
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
5
5
1
4
6
3
4
4
2
2
6
1
4
دفتر شعر صبور


تاریخ ایجاد : 1397/4/5 - 11:38:20
گاهی خود را ببوس

یا ستار العیوب


سعی کن اطرافت را با افرادی پر کنی ، که درکت کنند

و در نهایت خلوص ترا باور داشته باشند

و ترا میان هجمه ای از توهمات و ناباوری هایشان، گیج و مغموم نکنند.به کسی تکیه کن که ترا شاد کند

نه اینکه هر روز غمی بر غم هایت بیافزاید.به کسی که حس و عشق و ارزش ترا دست کم می گیرد

و هر دم به جای بالا بردن جایگاه تو، ترا با سر بر زمین می کوبد،

بها مده!

او را به درون و احساس خود راه مده.مغرورانه راه برو

از او هیچ انتظاری نداشته باشتو در مسیر رشد و تعالی هستی ،

در بالاترین جایگاه خودت را قرار بده

آزاد کن خود را از زندانی که دیگران برایتان ساخته اند.فرحناز هرندی/صبور
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف