57
5
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
5
5
1
4
6
3
4
4
2
2
6
1
4
دفتر شعر ناز


تاریخ ایجاد : 1397/4/3 - 17:48:20
ولوله ی دل

یا غفار الذنوب


من ترا ول بکنم، ولوله ی دل چه کنم؟

با غم عشق تو و چشمه ی مشکل چه کنم؟!کم کنم مهر ترا از دل وامانده ی خویش!!

با دل باخته و جمع دو حاصل چه کنم؟!خو کنم کنج قفس با دل تنها و سکوت

با غم بی کسی و عادت باطل چه کنم؟!دل قسم خورده که لب را نبرد سمت شراب

با خمار و می و آن مستی کامل چه کنم؟!پای دل را که کشاندند به سمت قبله

با دو چشمی که به سمتت شده مایل چه کنم؟!N.h.s

نازی صالحی صبور
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف