57
5
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
5
5
1
4
6
3
4
4
2
2
6
1
4
دفتر شعر ناز


تاریخ ایجاد : 1397/3/22 - 14:32:5
آخرین ویرایش : 1397/4/17 - 14:5:59
دختر حوا

یا شاهد


پرچم عشق من بالاست می بینی؟!
عاشق تو، دختر حواست می بینی؟!
میوه خورده از جنس ممنوعه
آنکه سهم یک لیلاست، می بینی؟!


وارث ست ! چه وارثی در این دنیا!!
سیب ممنوعه خـــــــورد، مادرم حوا
خورده ام، چوبِ خــــــوردن او را
در پس ویـــــــــار او، چه بی پروا

گیج ، مبهوت میان هبوط و سقوط
چـــه سقوطی بوده در پی هبوط!
کـــاش مادرم شبانه نمی زایید
کــــــاش نبودم به عالم ناسوت


حیف شدم در این جهان و مجموعه
خبطِ من،، خوردنِ ســــــــیب ممنوعه
غفلت ســــــــت که برده از خاطر من
آدمــــیتی که اصـــــــل موضــــــــــوعه


با احترام

نازی صالحی/صبور
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف