42
5
4
9
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
10
5
5
11
5
5
16
7
4
5
1
5
9
3
5
دفتر شعر غزليات


تاریخ ایجاد : 1396/12/13 - 22:22:15
ارغن به سفره دار

مي پاشم از جلال و توسع نثارها
ارغن به سفره دار، به پاكن قمارها

دروازه هاي عقل به تزوير بسته اند
شيخان دين فروش و سياستمدارها

لفظ سپيتمان به زبان دگر كنند
اين بي نشانه مردم و حيوان تبارها

بر جان خلق تير بلا گشته ناروا
جانگيرتر ز تيغ مغولها تتارها

تنديس شرك بر سر قرآن نهاده اند
اين بي هنر ستادگانِ به قتلِ هَزارها

برهانِ عقل و عشق به چيزي نميخرند
خوكانِِ سرسپرده به ناحق گزارها

روزي به دست ذات خدا بود سرنوشت
شايد سپرد جانبِ ابليس كارها

دستِ طلب به سويِ خدا كرده اند خلق
درياي لطف موج بر آورده بارها
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف