احمد رشيدي مقدم (گمنام)
شعر: 520
دنبال کننده:
13
4
47
5
1
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
شعر: 169
دنبال کننده:
14
4
19
8
1
سپیده اسدی(مهربان)
شعر: 11
دنبال کننده:
17
4
18
1
1
بختيار بختياري"آگاه"
شعر: 23
دنبال کننده:
6
5
16
2
0
ابوالحسن انصاری(الف.رها)
شعر: 5
دنبال کننده:
1
4
16
1
0
فاطمه اكرمي
شعر: 44
دنبال کننده:
1
5
14
10
0
مهدي سيّدحسيني (بنده)
شعر: 88
دنبال کننده:
5
4
10
1
0
مهناز نصيرپور
شعر: 165
دنبال کننده:
4
5
9
10
1
سيد عباس مجابي
شعر: 70
دنبال کننده:
34
4
9
4
12
علي اكبر فلسفين (فاضل )
شعر: 36
دنبال کننده:
1
5
7
3
1
عبدالملك خُرمالي
شعر: 92
دنبال کننده:
4
4
6
4
0
وفا صداقت
شعر: 39
دنبال کننده:
13
4
6
3
0
محمدحسين بخشي
شعر: 46
دنبال کننده:
8
5
5
1
0
رسول خوش عقیده
شعر: 56
دنبال کننده:
7
5
5
1
0
محمد بيك زاده
شعر: 47
دنبال کننده:
13
5
4
9
1
حسين پرهيزكاری
شعر: 4
دنبال کننده:
2
4
3
1
0
اله يار خادميان
شعر: 199
دنبال کننده:
4
4
2
4
0
محمد جوكار ( ياس خيال )
شعر: 58
دنبال کننده:
4
5
2
2
0
علي اكبري ايرنجي(پاييز)
شعر: 28
دنبال کننده:
1
3
2
2
0
مجيد مصطفوي (ماجد)
شعر: 135
دنبال کننده:
4
4
2
5
1
مهدی زکی زاده
شعر: 4
دنبال کننده:
1
5
2
1
0
بدرالسادات (ايران) طبيب
شعر: 58
دنبال کننده:
9
4
1
6
1
شهين قطبي " شهيــنا پارســــي "
شعر: 25
دنبال کننده:
2
4
1
2
1
رشيد حيدري
شعر: 6
دنبال کننده:
2
5
1
3
0
قمر الزمان درخشان
شعر: 393
دنبال کننده:
21
5
1
17
1
Rahman Loni
شعر: 1
دنبال کننده:
0
0
1
1
0
نسرین حسینی
شعر: 12
دنبال کننده:
0
5
1
2
0
صادق صفرزاده
شعر: 1
دنبال کننده:
2
4
1
1
0
مينو حسيني
شعر: 22
دنبال کننده:
18
5
1
3
0
طلعت خياط پيشه
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
0
0
0
مهدي تاجيك
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
0
0
0
خديجه حليمي
شعر: 1
دنبال کننده:
0
0
0
2
0