پخش زنده حرم امام رضا علیه السلام
آمار مرتبط با شاعر
عضویت1394/02/05
دفترهای نثر و شعر3
کل مطالب16
پیگیری کننده ها0
93
امتیاز3.75(از 77 نظر)
نظرات مرتبط208
نمایش شعرها6201
بازدید اعضا231

هم سرائی ها
دفترهای شعر
آخرین شعرها
مطالب دارای بیشترین بازدید
مطالب دارای بیشترین لایک
مطالب دارای بیشترین امتیاز
برخی بازدیدکنندگان آثار این هنرمند
خبرنامه ایمیلی
چنانچه مایلید آخرین مطالب سایت به صورت روزانه به ایمیل شما ارسال شود، لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید:
آمار
کاربر آنلاین 2
کاربر آنلاین مخفی 0
بازدید کننده آنلاین 160
بازدید امروز 911
بازدید دیروز 3،389
کل بازدیدها 1،538،515
آخرین تغییر سایت 1395/12/26

سر عشق/در ادامه شعر همسرائي استاد بيكزاده( ماجراي عاشق شدن شاهزادهء روم به امام حسن عسگري( ع))

چون حكايت كرد پيري رازدان
راز عشق آسماني هم بدان

از ازل چون كبريا عشق آفريد
عشقهايي در زمين آمد پديد

عشق مجنون عشق ليلي عشق ناب
عشق هايي در زمان دل شباب

عشق هايي كه به فرجامي نشد
چون شرابي كه به هر جامي نشد

آن دمي در سينه ها دل شد پديد
حضرت عشق از خودش عشق آفريد

عشق ها مختص يك آئين نشد
عشق ها هرگز به رسم دين نشد

ارمني شد عاشق دختي مسيح
شايد آن دم اين عمل بودي قبيح

دختر شاهي گدا را شد طلب
برده اي هم دل سپرد اندر حلب

در دل بي عشق چون رقصي نشد
ليك در كار خدا نقصي نشد

چون نسيمي عشق هر جا مي وزيد
عاشقان دلكشي مي آفريد

شاه رومي هم نگاري پروريد
فصل وصل اين پري رو هم رسيد

عاشقانش صف به صف دل باختند
از براي او غزلها ساختند

جملگي دنبال قدرت آمدند
بر دل بانو وليكن نآمدند

او كه دختي پاك و زيبا روي بود
دائما عيسي و مريم مي ستود

معنويت در وجودش شعله ور
حوريان هم زير پايش خيره سر

چون ز جور روميان بيزار بود
دائما با خون دلان هميار بود

از نگاه هرزه بينان آه داشت
عشق نابي در وجودش مي نگاشت

شاه رومي ليك همچون او نبود
با خيال و حس او هم خو نبود

داد فرمان سر كند چون باده اش
شوهرش گردد برادرزاده اش

چون (مليكا) چاره اي ديگر نداشت
مهر آري بر دل شاهش گذاشت

داد فرمان كاخ را آراستند
چون گلي مشاطه ها پيراستند

چلچراغ آويختندش كاخ را
گل بيافشاندند هر جا پا به پا

پر شد از مي مجمع هر ساغري
هر كسي هم هديه اي مي آوري

چون خدا اورا جواهر آفريد
كوهي از در و طلا آمد پديد

سيصد و اندي ز رهبان آمدند
هفتصد و اندي هم از خان آمدند

شد هزاران از سران و آمران
از وزير و مالك و صاحبقران

شاه چون رخصت به حضاران نمود
جمع حضاران بيوفتادند سجود

زنگ ناقوس از كليسا داد زد
از غم خونين دلش فرياد زد

خواست رهبان رسم دينداري كند
صيغهء عقدي همي جاري كند

چون گشود انجيل خواند خطبه را
اتفاقي اوفتاد از ماورا

زلزله آمد و كاخ از هم نشست
تخت بخت شاهزاده در شكست

شاد شد قلب (مليكا) از قضا
مجلس عقد و عروسي شد عزا

امپراطور از غمي پر شد دلش
غرق ماتم گشت شور منزلش

داد فرمان تا كه اين غم سر شود
رخت دامادي تن ديگر شود

چون برادرزادهء كوچك شنيد
خود ميان غرق شور و عشق ديد

روز موعودي دوباره سر رسيد
باز بانو آهي از باور كشيد

مثل سابق تا كه رهبان ساز كرد
خطبه را بار دگر آغاز كرد

آسمان لرزيد و باران شد به پا
زلزله آمد زمين شد جابه جا

تخت بخت ديگري هم در شكست
باز بانو روي بخت خود نشست

كشور روم از غمي پر شد دلش
امپراطوري خجل شد محفلش

قلب بانو هم به ماتم جاي داد
از دلش سوز غمي ايواي داد

چون همه عمرش به غم در خانه زيست
در ميان خلوتش پر خون گريست

با خدا راز و نيازي تازه كرد
عشق را معني بي اندازه كرد

چشم بر هم زد و خوابش در گرفت
ماجراي عاشقي از سر گرفت

ديد جدش را كه با عيسي نشست
نوح و آدم يوسف و موسي نشست

مجلسي شد پر ز پيغام آوران
از پيمبر زاده گان- نام آوران

با سكوتي گرم مجلس رام شد
قلب بانو هم ز عشق آرام شد

ناگهان نوري سراسر بر گرفت
عشق با هم كيش خود بستر گرفت

چون همه دست ارادت مي زدند
جملگي بر سجدهء عشق آمدند

خاتم پيغمبران آمد جلو
پشت او سلطان جان آمد جلو

پشت هم جمع امامان آمدند
خسروان شهر خوبان آمدند

يك طرف هم بانواني با نقاب
آمدند اما چو نور آفتاب

رو به عيسي كرد خاتم گفت اخا
افتخاري ميدهم اينك تو را

از پي گلهاي خوشبو آمدم
خواستگار دخت نيكو آمدم

آنكه (نرجس) ميدهم او را لقب
عسگري را گشته امشب منتخب

او عروس شهر من بايد شود
مادر شاه زمن بايد شود

چون خدا دستور وصل آورده است
عشق او را بر زمين گسترده است

عسگري چون شد همان شب شاه او
او هم آري گشت خواطر خواه او

زد سپيده ناگهان بيدار شد
شب به رويايش انيس و يار شد

او همان شب عاشقانه دل سپرد
عاشقانه عارفانه دل سپرد

گشت دنيا بر دو چشمش تنگ تنگ
در خيالش پروريد عشقي قشنگ

خواب خود اما به كس روشن نكرد
بيش از اين اغيار را دشمن نكرد

آن بهار لاله گون شد زرد رنگ
پاره شد از خون عشقش صد شرنگ

نو به نو از عاشقي پر درد شد
چون ستاره سوسه زد شبگرد شد

هر شب او با فكر دلبر ناله كرد
اشك چشمانش به نرگس ژاله كرد

چون پدر او را چو كوه درد ديد
بسترش آمد و تيمارش كشيد

گفت جانم آرزويت باز گو
هر چه ميخواهي دهم آن را بگو

گفت بانو لطف بي اندازه كن
بر اسيران التفاتي تازه كن

آن مسلمانان به رخسارم ببخش
بر همين احوال بيمارم ببخش

تا خدا راضي شود از كارمان
از سخاوتمندي و كردارمان

شاه-دختر را پذيرفت هر چه گفت
گونه هاي دختر از شادي شكفت

نو به نو حال نزارش خوب شد
عاشقي شوريده و محجوب شد

در دلش اما شرر مي پروريد
گوئيا اولاد زر ميپروريد

يك شبي خوابيد و رويايش بديد
خوابي از پيوند نيكو و اميد

ديد چون حوري كوثر آمده
حضرت زهراي اطهر آمده

عسگري را پشت سر دارد ولي
نرجس خاتون بگفتا يا علي

يا علي گفتا و عشق آغاز شد
غنچه هاي وصل ياران باز شد

آن دم آن خاتون مسلمان شد بلي
گفت باري يا علي و يا علي

روز بعد از خواب نازش سر كشيد
دل به ديدار نگارش پر كشيد

رخت كهنه بر تنش آويز كرد
جانش از عشق حسن لبريز كرد

شد سوار قايقي پر از اسير
قايقي كه سامرا دارد مسير

از كنيزان و اسيران پر شده
مردم شامات و ايران پر شده

برده ها دارد ميان سيل غم
برده اي هم عاشق و شيدا و رم

آن طرف در سامرا وحي آمده
بر دل شاه ولا وحي آمده

حضرت هادي عيان از ماجراست
ناگهان بشر ابن سلمان را بخواست(بشير ابن سلمان)

گفت اي يار امين من بيا
اي تو خدمتكار دين من بيا

نامه اي با خط رومي او نوشت
مهر زد آن را به رخسارش سرشت

كيسه اي هم اشرفي پر كرده بود
نغمه اي بر شور و حالش ميسرود

گفت گير اين توشه را تعجيل كن
كار دشوار مرا تسهيل كن

برده اي اينك در اغما مانده است
گوشه اي تنهاي تنها مانده است

منتظر مانده رسد پيغام يار
عاشق است و بيقرار و بيقرار

چشمهايش رنگ دريا دارد او
قصد غمخواري والا دارد او

عطر نابي گرد او پيچيده است
او نديده عشق ما را ديده است

ناله دارد بر لب خشكيده اش
ژاله دارد در ميان ديده اش

زود رو او را بخر از بيكسي
از گزند دشمن و دلواپسي

چون رسيد آن پيك دلبر سوي او
بر مشامش خورد عطر و بوي او

نامه را داد و حكايت تازه كرد
احترام و لطف بي اندازه كرد

خسته برميگشت چون از يك جهاد
نامه را بوسيد و بر چشمش نهاد

گفت يارب پيك دلبر آمده
روزگارم بس كه بهتر آمده

دردهايم تا كه كوه قاف شد
آسمان آرزويم صاف شد

قاصد آمد با فروشنده به حرف
چون كه ميدانست او رازي شگرف

زود خلق عاطفه تحكيم كرد
كيسه هاي زر به او تقديم كرد

زر بداد و در نورافشان خريد
آفتاب روشن و تابان خريد

سامرا را چلچراغ آويختند
سر به سر گلهاي خوشبو ريختند

عسگري داماد شد نرجس عروس
اي دل اين پيوند زيبا را ببوس

عشق از رم تا به ملك شام شد
عاشقان همواره درد آشام شد

دولت عشق زمان آغاز شد
سر عشق ديگري هم باز شد...

علي اكبري ايرنجي(پاييز)95/5/21

علي اكبري ايرنجي(پاييز)
یکشنبه 27 تیر 1395
امتیازات
5 4.2 7 433 13
امتیاز بدهید:
نظرات
نازي صالحي "صبور" نازي صالحي "صبور"
#1395/04/28 10:37:32 ق.ظ

درود بيكران محضر برادر گرانمهر و فرزانه

 جناب علي اكبري ايرنجي(پاييز)

 بسيارعالي و ارزنده سروده ايد

بي اغراق حظ وافر بردم

آفرين تان باد

زلال هستي تان پيوسته جاري

با احترام ـــــــــــــــــ::20::


نسرين سادات غضنفري (نغمه) نسرين سادات غضنفري (نغمه)
#1395/05/13 10:26:12 ب.ظ

سلام عرض ادب استاد گرانقدرم 


ايرانجي به زيبايي عشق الهي را به كلام اراستيد 


درود بر قلم توانمند 


تصوير زيبايي از عشق نرجس خاتون را جلوه نمايي كرديد 

دست مريزاد ::20::::20::::20::::20::::19::::19::::19::


حسن سلامي حسن سلامي
#1395/06/30 05:38:50 ب.ظ

سلام برادر

بسيار زيبا و دلربا سروديد داستان دلربايي حضرتش را

پاينده و نويسا باشيد ::20::


فاطمه اكرمي فاطمه اكرمي
#1395/10/03 09:18:09 ب.ظ

سلام و درود بي پايان

مثل هميشه زيبا است 


نويسا باشيد مهربان

 


مشخصات شعر
عنوان: سر عشق/در ادامه شعر همسرائي استاد بيكزاده( ماجراي عاشق شدن شاهزادهء روم به امام حسن عسگري( ع))
شاعر: علي اكبري ايرنجي(پاييز)
دفتر شعر: باغ پاييزي
زمان: 1395/04/27 - 09:04 ب.ظ
قالب: مثنوي
موضوع: سر عشق

آمار مرتبط با شعر
تعداد کلمات-
تعداد حروف-
5
امتیاز4.2(از 5 نظر)
نظرات مرتبط7
تعداد نمایش433
بازدید اعضا13

لایک دهندگان
امتیاز دهندگان
اعضای بازدید کننده
 • مير سقا

  جناب آقاي نادر مسلمي ( قطره ) * شيعيان ميلاِد عباس آن علمدارآمده * بو فضايل مرِد ميدان اهل پيكارآمده

 • خداوندا

  سركار خانم قمر الزمان درخشان * خداوندا درين ، دنيا ي آشوب * بكن صبري عطا ، چون صبر ايوب

 • ماه بسيار ...!

  جناب آقاي احمد رشيدي مقدم (گمنام) * ماه بسيار عزيزي مه شعبان آمد * شادي شيعه دراين ماه فراوان آمد

 • ترجيح بند فاتح

  جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) * در هر كجاي هستي و هستي مرا به دل والا * درآسمان عشق بجويم تو را به اين دنيا

 • ديواره ي سنگ

  جناب آقاي اله يار خادميان * ريشه بر جاست اگربرگ وگل از حاد ثه سوخت * لاله باران شود آن دشت،كه ازصاعقه سوخت

 • غزل ( 78 )

  جناب آقاي نادر مسلمي ( قطره ) * چو چشمانم به ديدارت ُمنّور شد * جمالت در خيالاتم ُمصّور شد

 • تازه به دوران رسيده ها

  سركار خانم بدرالسادات (ايران) طبيب * ديوانه ام شبيه خيابان نديده ها * درمانده مثل تا خود مقصد دويده ها

 • نگار من

  جناب آقاي ابراهيم نصرالهي * بي تو نگار من .شده خفتن حرام من * هرگز مباد كس كه رسد در مقام من

 • عشق .

  سركار خانم ميترا دلفان آذري * عالمي دارم ... * در تنهايي ام با عشقت ..

 • ميخانه ها

  جناب آقاي محمد دري صفت * به نامت عشق را آغاز كردم * تو را با قلب خود همراز كردم

 • تحفه ي پادشاه قاجار

  سركار خانم بدرالسادات (ايران) طبيب * تحفه ي پادشاه قاجارم با كلاهي كه بر سرم كردند * مردم اين ديار راز آلود با همين مرز باورم كردند

 • كسي دارد؟

  جناب آقاي فرزين خورشيدوند(بي تخلص) * بدنبال خدا هستم؛ * كسي بوي خدا دارد؟

 • يا محمدا

  سركار خانم نسرين سادات غضنفري (نغمه) * اوست بت شكن از لات وعزي آذريش * اوست احمد ومحمود ونبي عنبريش

 • با تو ميمانم .

  سركار خانم ميترا دلفان آذري * تاريكي شب گم شد .. * در پيچ و تاب موهاي سياهت ..

 • تقديم به رسول اكرم ص

  سركار خانم بدرالسادات (ايران) طبيب * صحراي خشك و داغ عرب غرق خواب بود * شادي به چشم مردم آنجا سراب بود

 • عقل كل

  جناب آقاي نادر مسلمي ( قطره ) * در َاَزل چون جا ِن عاَلم ِرشته بر َسر َمد زدند * كائنات از َعرش َاعلا َحلقه بر ُگنبد زدند

 • دستان تو ..

  سركار خانم ميترا دلفان آذري * به ياد خاطرات با تو بودن .. * كه مي افتم ..

 • بشكني و نشكني

  جناب آقاي اله يار خادميان * آبرويم خرج شد تا كار زاري بشكنم بي قرار. اما نمي خواهم قراري بشكنم

 • سنگسارمصيبت

  سركار خانم مينو حسيني * سنگ تورا به سينه زدم،استخوان شكست * بغ ِض گلو گرفته ي من ، ناگهان شكست

 • امواج كابوس

  جناب آقاي فرزين خورشيدوند(بي تخلص) * من و بيخوابي و امواج كابوس برايم قصه ي دريادلان گوي

 • نفسِ صبح

  سركار خانم قمر الزمان درخشان * بين ، نف ِس صبح چه ها مي كند * روح به جسم و ت ِن ما ، مي كند

 • زنده به گور

  سركار خانم بدرالسادات (ايران) طبيب * از خواب هاي زنده به گوران روزگار* تا راز رنگهاي بجز رنگ سرگذشت

 • جالي خالي .

  سركار بانو ميترا دلفان آذري * درسته كه ... * سال ها نيستي .. * و ندارمت ...

 • آيات عشق

  جناب آقاي اله يار خادميان * دلم شهِر خرابا ت است ، وقتي با تو درگيرم * سكوت از جن ِس هيهات است ، وقتي با تو درگيرم

 • دردمندم من دوايم آرزوست

  جناب آقاي سيروس بداغي * دردمندم من دوايم آرزوست * هم نشيني با خدايم آرزوست

 • شگفتي خلقت

  جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) * شب است و ديده ي دل را برآسمان دارم * شگفت از همه هستي، زاين جهان دارم

 • فاصله

  جناب آقاي فرزين خورشيدوند(بي تخلص) * نه تو در پشت افق هاي قلم مدفوني?

 • تحفه ز سوي آن خدا

  جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) * تحفه ز سوي آن خدا، هست علي علي علي * دلبر عشق و ُپر بها، هست علي علي علي

 • بانگِ الالهي

  جناب آقاي اله يار خادميان * عاشقش بودم ، فريبم داده است * تيغ را دس ِت رقيبم داده است

 • گل محبت دو بيت

  سركار خانم قمر الزمان درخشان * كش بر بوم نقاشي ي قلبت * تونقشي از گل مهر و محبت

 • بگذاريد غزل حرف دلش را بزند

  سركار خانم بدرالسادات (ايران) طبيب * بغض يعني دل من خون شده و ويران است * روح من ساكن اين خانه ي بي سامان است

 • يوسف كنعان

  جناب آقاي مهدي سيّد حسيني (بنده) * بي قرار و خسته جانم يار مي خواهد دلم * در شب تنهايي ام دلدار مي خواهد دلم

 • هم سرايي

  جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) * درودم برتو اي ايران و ايراني * تويي فاخر به دنيايي ، پرايما ني

 • مادر

  جناب آقاي سليمان محمدحسني * مادري بود و دلي خوش به نگاهي گاهي * دستِ پرِ مهر و صدايش به پگاهي گاهي

 • بهاريه

  جناب آقاي محمد جوكار ( ياس خيال ) * نفس باد صبا ، رايحه مي افشاند * نسترن ، غمزه كنان ، آينه مي گرداند

 • سرود ميلاد امام باقر عليه السلام و شب ليلة الرغاِئب

  جناب آقاي سيروس بداغي * شب ش ِب ميلاده * دلامون شاده

 • چه كنم با غم چهل؟!

  سركار خانم نازي صالحي "صبور" * عقل چون چوپاني بي رمه * سرگردان به دنبال پريشان واژه ها

 • شهر من فسا

  سركار خانم قمر الزمان درخشان * آمد بها ر و شعرم جاني دگر گرفته

 • شاعر

  جناب آقاي مهدي نجفلو * خوشا شاعري كه هنر مند باشد * و شعرش به شيريني قند باشد

 • جاده سرد.

  سركار بانو ميترا دلفان آذري * پاييز خسته شد ... * از بي بهاري ...

 • سنگ قبر

  جناب آقاي ساسان جهانبين * روي قبرم بنويسيدجهان در گذراست * آنكه دلبندجهان شدبخدابي هنر است

 • پيرم ولي !

  جناب آقاي احمد رشيدي مقدم (گمنام) * پيرم ولي لباس جواني به تن كنم * از ذهن خويش پير ِي خود ريشه كن كنم

 • شكايت

  جناب آقاي مجيد مصطفوي (ماجد) * از ناله ي من قلبِ پريشان گله دارد * "وز گريه ي من گوشه ي دامان گله دارد"

 • خيرالعمل

  جناب آقاي محمد دري صفت * دو بيتي ، رباعي ، غزل ميشوم * به كامت عزيزم عسل ميشوم

 • تحول سالي نو

  جناب آقاي امير تهراني "الف_ط" * من تمام ثانيه يكجا سپردم دست سال

 • آرمان شهر تو

  جناب آقاي اله يار خادميان * آرمان شهِرتو يك حادثه ي ُمرده نداشت * شاهِد دل زده و نق ِش زمين خورد ه نداشت

 • ياد تو

  جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) * تراوش مي كند چشمان من اشك * .....به ياد ديدن روي تو زيبا.

 • غزل گفت

  جناب آقاي ابراهيم نصرالهي * مهتاب چو در آب برقصيد غزل گفت * نيلوفر مرداب كه پيچيد غزل گفت

 • محبوب دل ها

  جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) * هنگام كه چش ِم نيلي تو * ....................چون موج َپراَكند

 • پريسكه 32

  جناب آقاي عبدالملك خُرمالي * پرچم ها * يه يك سو * به اهتزاز بودند

 • بهاران

  سركار خانم نسرين سادات غضنفري (نغمه) * عيد امد وشد فصل بهاران * جان امد سر خوش ز نگاران

 • با امر پور فاطمه ناميده گشت سال

  جناب آقاي سيروس بداغي * با امر پور فاطمه ناميده گشت سال * سا ِل تلاش و كوشش و توليد و اشتغال

 • مرد حق

  جناب آقاي رشيد قاسمي(سراب) * نيست آسايش به هرجا ظلم اگر موجود بود * هر زمان بي سود زآنكه مردم بي جود بود

 • ساعت صِفر

  سركار خانم مهناز نصيرپور * اولين ساع ِت ِصفر * نوبهار،ماه،سپهر

 • هفت سين.....

  جناب آقاي محمدحسين بخشي * لحظه هايي به وسعت دلها * غنچه ها وشكوفه هاي دعا

 • عشق بي رقم

  جناب آقاي اله يار خادميان * به جر ِم ديد ِن رويت به من ستم شده است * چگونه اشك نريزم بهاِر غم شده است

 • چند كار منتخب

  جناب آقاي محمد ياسين جلالزهي نيا * عشق يعني يك سبد دلدادگي * ديدن روي شهيد درسادگي

 • "" واژه هاي زندگي ""

  سركار خانم شهين قطبي " شهيــنا پارســــي " * ببين اقيانوس ذهنم بي محابا * بر صخره هاي جسمم مي كوبد

 • ساحل چشمت...

  جناب آقاي مقصود دهميري * در كنار ساحل چشمت رواني ميشوم * با خم ابروي تو مجنون جاني ميشوم

 • مهرِ مادر

  جناب آقاي حسين اسكندري "غريب" * مادر اي ِمهر تو در سينه همانند خدا * جان تو بر لب و لبخند تو باشد ، فدا

 • دو بيتي ها ( ۶(

  جناب آقاي نادر مسلمي ( قطره ) * بيا كه غنچه دميد و گل به بار آمد * بنفشه خنده زنان به سبزه زار آمد

 • سرّ عشق (3)

  جناب آقاي محمد بيك زاده * اين حكايت كرد پيري راز دان * هـم هويدا كرد اسـرار نهـان 

 • پير رازدان (1)

  جناب آقاي سيد عباس مجابي * - چون حكايت كرد پير رازدان * " هم هويدا كرد اسرار نهان

 • سر عشق

  جناب آقاي بختيار بختياري"آگاه" * عشق، از اسرار حق است و نهان * تا مگر "ناصح" كند آن را بيان .

 • جناب آقاي نادر مسلمي ( قطره ) * در ازل هيچش نبود اندر جهان * عالم اندر ذات حق بودش نهان

 • سروده عشق

  جناب آقاي احمد رشيدي مقدم (گمنام) * " اين حكايت كرد پيري راز دان "* چون شنيدم آن حكايت را عيان

 • راز عشق

  جناب آقاي حسين اسكندري "غريب" * "چون حكايت كرد پيري راز دان * پس هويدا كرد اسراري نهان "

 • سر عشق

  سركار خانم قمر الزمان درخشان * چون حكا يت كرد ، پيِر راز دان * هم هويد ا كرد ، ا سرا ر نها ن

 • سِرّ عشق ...(براي همسرايي جديد)

  جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) * چون حكايت كرد پيري رازدان * هم هويدا كرد اسراري نهان

 • در ادامه ي " هم سرائي " سر عشق جناب آقاي دكتر محمد بيك زاده

  سركار خانم زينب ميرزايي * بشنو اين دل چو حكايت مي كند * از من و سازم روايت مي كند

 • صداي عشق

  جناب آقاي اله يار خادميان * هست در گوشم صداِي ني هنوز * نغمه هاِي ساِز پي در پي هنوز

 • سِر عشق

  جناب آقاي علي ميرزايي وش * اين حكايت كرد پيري رازدان * هم هويدا كرد اسرار نهان

 • مثنوي عشق

  جناب آقاي حسن اسدي" شبديز " * شاعر اي غوغاي شورانگيز عشق * اي رها در موج آتش خيز عشق

 • سر عشق

  جناب آقاي ابراهيم نصرالهي * مي نويسم چون زحّي لايزال * اين قلم گويا شود در قيل وقال

 • ساغر عشق

  سركار خانم نسرين سادات غضنفري (نغمه) * اين حكايت كرد پير راز دان * هم هويدا كرد اسراري نهان

 • سر عشق

  سركار خانم نازي صالحي "صبور" با صبوري عشق معنا مي شود * ِسر آن در دل هويدا مي شود

 • "" سِر عــــشق ""

  سركار خانم شهين قطبي " شهيــنا پارســــي " * حال اين دل را ،خــدا دانـــد و بــــس * رمـز و راز عـــشق،او خوانـــد نه كـــس

 • سر عشق

  جناب آقاي ساسان جهانبين * اي تو درانديشه هاي ميَنوي * كي كجاانديشه ي ما مي شوي

 • سر عشق (براي همسرايي جديد)

  جناب آقاي مجيد مصطفوي (ماجد) * عشق يعني يك قدم تا نيستي * فارغ از هر هستي و هر چيستي

 • عشق

  سركار خانم فاطمه اكرمي * گوهر كمياب اين دنيا ست ؛ عشق * هديه ي االله ، بر دل هاست ؛ عشق

 • سر عشق

  جناب آقاي هيرش حسيني * يك حكايت گويمت اين بار من * از غم عشقت شدم بيمار من

 • شركت در همسرايي سرورانم در باب سر عشق

  سركار خانم راشين فروزان مهر * ...اين حكايت كرد پير راز دان * هم هويدا كرد اسرار نهان

 • سرعشق....مربوط به مسابقه

  سركار خانم فرشته محمودي * دل كه اسرارش همه باشدعيان * رازهاي سينه گردد پس بيان

 • ميلادِعشق

  جناب آقاي غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي * چونكه دل در بند او شد مبتلا" * آدمي شد مبتلاي صد بلا"

 • عشق حق

  سركار خانم زهرا امروزيان * تاكه دل در بند او شد مبتلا * آدمي شد مبتلاي صد بلا

 • سر عشق/در ادامه شعر همسرائي استاد بيكزاده( ماجراي عاشق شدن شاهزادهء روم به امام حسن عسگري( ع))

  جناب آقاي علي اكبري ايرنجي(پاييز) * چون حكايت كرد پيري رازدان * راز عشق آسماني هم بدان

 • در ادامه ي " هم سرائي " سر عشق جناب آقاي دكتر محمد بيك زاده

  سركار بانو مريم مظاهري * عشق يعني كه نهان در خويش باش * عشق يعني مست دور انديش باش

 • « سر عشق »

  جناب آقاي ماشاالله پوردامغان اعمي * اول از هر نكته با نام خدا * آورم حمد وثنايش را بجا ،

 • سر عشق

  جناب آقاي صادق صفرزاده * راز خلقت را خدا داند و بس * آفريده دٌر افشان در قفس

 • سر عشق

  سركار خانم سيمين ميرآفتاب * اين حكايت كرد پيري رازدان * تا شوم آگاه ز اسرار نهان

 • سر عشق

  سركار خانم سروناز زنديه دولابي * با تو مستم ؟مسِت مست از باده ام * من براي عاشقي آماده ام ...

 • سرّ عشق

  جناب آقاي غلامعلي (فرهاد) فولادوند * يك شبي دل در برم بيدار بود * حرف عشق و صحبت از دلدار بود

 • سر عشق

  سركار خانم آفرين ولي پور (نرگس) * «اين حكايت كرد پيري راز دان * هم هويدا كرد اسرار نهان »

 • سرعشق

  جناب آقاي علي اكبر فلسفين (فاضل ) * چون هو يدا كرد پير راز دان * بر ملا شد كل اسرار جهان .

 • پا بند صبح و شام

  جناب آقاي سيد عباس مجابي * تلاطم در دل اوهام كردند * جهان را پخته وانگه خام كردند

 • سوگند نامه 8 و ختم سوگندنامه

  جناب آقاي سيد عباس مجابي * الهي به پيدا و پنهانيت * به خم در خم راه ربانيّت

 • مناجاتنامه 5 و ختم مناجات نامه

  جناب آقاي سيد عباس مجابي * ز بسم االله آرم مناجات را * جناب آقاي سيد عباس مجابي * ز جان برَكنمَشطح و طامات را *

 • محمّد ، رهبرعشق

  جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) * يگانهُدِّر عالم خلقت محّمد است * يگانه نور عالم ظلمت محّمد است

 • انتظار نامه

  جناب آقاي علي اكبري ايرنجي(پاييز) * تا باغ ياس موطن گلهاي احمر است * عالم به عطر سيرهء احمد معطر است

 • " بشر تنها"

  جناب آقاي بختيار بختياري"آگاه" * بشر از "صلح " ، با عصيان گري، پيكار، مي سازد. * ز، ايمان سار وحي آميز دل، انكار، مي سازد.